Sprekende harten, strijdende zwaarden 2: Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek

Sprekende harten, strijdende zwaarden 1 legde zich toe op de taal van moeilijk gedrag, op de verborgen hulpvragen die kinderen en jongeren met ons communiceren. In dit tweede boekdat afzonderlijk gelezen kan worden van het eerste hebben we aandacht voor de vraag die vanuit het werkveld veelvuldig weerklinkt: ‘Ja, maar wat kunnen we nu gaan dóén?!’ Een vraag die bij moeilijk gedrag enkel te beantwoorden valt als we terugvinden wat pedalogisch is.

Daarom deze inspiratiegids. Vol toepassingen die moeilijk gedrag zoveel mogelijk overbodig maken in plaats van het te proberen onderdrukken. Zowel preventief als curatief. In groep of individueel. Bij de gangbare ontwikkeling en wanneer ontwikkeling erg lastig verloopt. Met onder meer tools om te co-reguleren en om constructief te begrenzen. Met verfijningen van heersende interventies. Met spelregels die onmisbaar zijn. Steeds vanuit zorg naar alle betrokken partijen: kinderen, jongeren én zij die hen begeleiden. Met als doel om krachtige pedagogische erfenissen te behouden alsook om onbedoeld verwondende gewoonten achter te laten. Omdat we weten dat moeilijk gedrag in werkelijkheid signaalgedrag is dat om opbouwende antwoorden vraagt.

Sprekende harten, strijdende zwaarden 2 wordt uitgegeven bij Pelckmans en is te verkrijgen in de bekende boekhandels.

Download een fragment van het boek.

Sprekende harten, strijdende zwaarden

Wie met kinderen en jongeren werkt, weet het: we worden steeds meer uitgedaagd, uitgetest, uitgeput. En toch blijven we vaak op dezelfde manieren met gedragsmoeilijkheden omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag communicatie is? Een verborgen hulpvraag die het kind of de jongere op dat moment op geen andere manier kan stellen? Wie het verhaal achter moeilijk gedrag kent, heeft toegang tot oplossingen.

Wat als we kinderen en jongeren die in conflict raken, regels overtreden, agressief reageren anders gaan benaderen? Het zwaartepunt van repressieve, bestraffende naar preventieve, ondersteunende systemen verleggen? Dan slagen we erin het welbevinden van kinderen, jongeren en zij die hen begeleiden te verhogen. Wat als we een Verfijnde Pedagogiek vooropstellen? Concreet uitwerken hoe we kiezen voor zowel begrenzing als afstemming, voor sturing alsook zorg? Zodat elk kind, elke jongere zich graag gezien kan voelen.

Sprekende harten, strijdende zwaarden is een praktijkgids om ons de taal van moeilijk gedrag eigen te maken en een pedagogische (r)evolutie in onze onderwijs-, opvoedings-, hulpverlenings- en opleidingscontexten te verwezenlijken.

Sprekende harten, strijdende zwaarden wordt uitgegeven bij Pelckmans en is te verkrijgen in de bekende boekhandels.

Download de inhoudsopgave.