Bijzondere afstemming

Leerkrachten in het buitengewoon onderwijs hebben recht op een vormingsaanbod dat zich richt op de specifieke uitdagingen en mogelijkheden die aan hun opdracht verbonden zijn. Op kennis en kunde die afgestemd zijn op de ontwikkelingsleeftijden, eigenheden, sterktes, talenten en (meervoudige of complexe) problematieken van hun doelgroep. Bijzondere kinderen en jongeren vragen om buitengewone leerkrachten die zichzelf door praktijkgerichte opleidingsprogramma’s regelmatig kunnen verrijken. Zo is er zorg voor alle partijen.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops, pedagogische trajecten en intervisies worden altijd in overleg opgesteld.