Bijzondere afstemming

Leerkrachten in het buitengewoon onderwijs hebben recht op een vormingsaanbod dat zich richt op de specifieke uitdagingen en mogelijkheden die aan hun opdracht verbonden zijn. Op kennis en kunde die afgestemd zijn op de ontwikkelingsleeftijden, eigenheden, sterktes, talenten en (meervoudige of complexe) problematieken van hun doelgroep. Bijzondere kinderen en jongeren vragen om buitengewone leerkrachten die zichzelf door praktijkgerichte opleidingsprogramma’s regelmatig kunnen verrijken. Zo is er zorg voor alle partijen.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops, pedagogische trajecten en intervisies worden altijd in overleg opgesteld.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Moeilijk gedrag

Thema’s:

 • De taal van moeilijk gedrag verwerven
 • Van repressief bestraffend naar preventief ondersteunend werken
 • Constructief begrenzen
 • Straf- en beloningssytemen transformeren
 • Time-Out als Ontladings-Tijd toepassen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Contact-communicatie

Thema’s:

 • Over moeilijk gedrag praten met kinderen en jongeren: van confrontatie naar contact
 • Winstgevende gespreksopbouw met ouders inzetten
 • Interacties verrijken via creatieve communicatievormen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Eigenheden en problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitdiepen over de sterktes en uitdagingen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …
 • Concrete aanpak uitdiepen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Meervoudige en complexe problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitbreiden over meervoudige en complexe problematieken
 • Het pedagogische bos tussen de bomen blijven zien in de concrete aanpak van meervoudige en complexe problematieken

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Socio-emotionele ontwikkeling preventief en curatief aansturen

Thema’s:

 • Doelgericht lesmateriaal ontwerpen om sociale
  en emotionele ontwikkeling te stimuleren
 • Evaluatievormen gebruiken die groei aandrijven: attituderapporten verfijnen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Thema’s en trajecten op aanvraag

Prijzen

<