Pedagogische evolutie

De maatstaf van aangereikte opleiding dient telkens te zijn: werkt deze benadering in de praktijk of te weinig? Werkt ze bij een significant deel van de kinderen en jongeren of vaak niet? Met werken wordt bedoeld dat een pedagogische aanpak opbouwend is en wezenlijke groei ondersteunt. Ze dient het eenvoudigweg onderdrukken van (alarm)signalen in de vorm van gedrags-, emotionele of sociale moeilijkheden te overstijgen. Dit vormingsaanbod voorziet een ontwikkelingsgerichte benadering die zich afstemt op de actuele, dagelijkse uitdagingen in het begeleiden van kinderen en jongeren en waarvan de meerwaarde in het werkveld voortdurend wordt afgetoetst.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops, trajecten en intervisies worden altijd in overleg opgesteld.