Pedagogische evolutie

De maatstaf van aangereikte opleiding dient telkens te zijn: werkt deze benadering in de praktijk of te weinig? Werkt ze bij een significant deel van de kinderen en jongeren of vaak niet? Met werken wordt bedoeld dat een pedagogische aanpak opbouwend is en wezenlijke groei ondersteunt. Ze dient het eenvoudigweg onderdrukken van (alarm)signalen in de vorm van gedrags-, emotionele of sociale moeilijkheden te overstijgen. Dit vormingsaanbod voorziet een ontwikkelingsgerichte benadering die zich afstemt op de actuele, dagelijkse uitdagingen in het begeleiden van kinderen en jongeren en waarvan de meerwaarde in het werkveld voortdurend wordt afgetoetst.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops, trajecten en intervisies worden altijd in overleg opgesteld.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Moeilijk gedrag

Thema’s:

 • De taal van moeilijk gedrag verwerven
 • Van repressief bestraffend naar preventief ondersteunend werken
 • Constructief begrenzen
 • Straf- en beloningssytemen transformeren
 • Time-Out als Ontladings-Tijd toepassen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Contact-communicatie

Thema’s:

 • Over moeilijk gedrag praten met kinderen en jongeren: van confrontatie naar contact
 • Winstgevende gespreksopbouw met ouders inzetten
 • Interacties verrijken via creatieve communicatievormen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Eigenheden en problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitdiepen over de sterktes en uitdagingen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …
 • Concrete aanpak uitdiepen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Meervoudige en complexe problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitbreiden over meervoudige en complexe problematieken
 • Het pedagogische bos tussen de bomen blijven zien in de concrete aanpak van meervoudige en complexe problematieken

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Socio-emotionele ontwikkeling preventief en curatief aansturen

Thema’s:

 • Doelgericht lesmateriaal ontwerpen om sociale
  en emotionele ontwikkeling te stimuleren
 • Evaluatievormen gebruiken die groei aandrijven: attituderapporten verfijnen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Thema’s en trajecten op aanvraag

Prijzen