Van hoogopgeleid naar hoogontwikkeld

In het werkveld is er weinig discussie over: het aantal kinderen en jongeren waarbij (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en zorgverleners zoekende zijn, lijkt groter te worden. De complexiteit van gedrags-, emotionele en sociale vraagstukken neemt toe. Afgestudeerden die in het onderwijs- en hulpverleningslandschap stappen, voelen zich vaak te weinig voorbereid om optimaal met zorgvragen om te gaan. De realiteit nodigt dus uit om studenten niet alleen te scholen tot hoogopgeleide werknemers, wel tot hoogontwikkelde professionelen die zowel wetenschappelijke kennis als verregaande praktijkkunde beheersen.

Inhouden en formules van gastcolleges en workshops voor studenten, Train-the-Trainer trajecten en intervisies voor lectoren, worden altijd in overleg opgesteld en evolueren mee met de dynamieken in het werkveld.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Moeilijk gedrag

Thema’s:

 • De taal van moeilijk gedrag verwerven
 • Van repressief bestraffend naar preventief ondersteunend werken
 • Constructief begrenzen
 • Straf- en beloningssytemen transformeren
 • Time-Out als Ontladings-Tijd toepassen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Contact-communicatie

Thema’s:

 • Over moeilijk gedrag praten met kinderen en jongeren: van confrontatie naar contact
 • Winstgevende gespreksopbouw met ouders inzetten
 • Interacties verrijken via creatieve communicatievormen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Eigenheden en problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitdiepen over de sterktes en uitdagingen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …
 • Concrete aanpak uitdiepen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Meervoudige en complexe problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitbreiden over meervoudige en complexe problematieken
 • Het pedagogische bos tussen de bomen blijven zien in de concrete aanpak van meervoudige en complexe problematieken

De inhoud van deze opleidingen en vormingen is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Socio-emotionele ontwikkeling preventief en curatief aansturen

Thema’s:

 • Doelgericht lesmateriaal ontwerpen om sociale
  en emotionele ontwikkeling te stimuleren
 • Evaluatievormen gebruiken die groei aandrijven: attituderapporten verfijnen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Thema’s en trajecten op aanvraag

Prijzen