Van hoogopgeleid naar hoogontwikkeld

In het werkveld is er weinig discussie over: het aantal kinderen en jongeren waarbij (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en zorgverleners zoekende zijn, lijkt groter te worden. De complexiteit van gedrags-, emotionele en sociale vraagstukken neemt toe. Afgestudeerden die in het onderwijs- en hulpverleningslandschap stappen, voelen zich vaak te weinig voorbereid om optimaal met zorgvragen om te gaan. De realiteit nodigt dus uit om studenten niet alleen te scholen tot hoogopgeleide werknemers, wel tot hoogontwikkelde professionelen die zowel wetenschappelijke kennis als verregaande praktijkkunde beheersen.

Inhouden en formules van gastcolleges en workshops voor studenten, Train-the-Trainer trajecten en intervisies voor lectoren, worden altijd in overleg opgesteld en evolueren mee met de dynamieken in het werkveld.