Vooruitziend onderweg

Afstemming op de eigenheden en dynamieken van organisaties, op hun visie en missie vereist samenwerking. Voor zowel opleiding, vorming als begeleiding wordt graag in overleg gekeken welke inhouden en formules van betekenis kunnen zijn.