Tijd en energie wijs investeren

Meer dan ooit is het in het onderwijslandschap van belang om onze tijd en energie weloverwogen te investeren, ook in de keuzes rond professionalisering. De huidige toename van gedrags-, emotionele en sociale moeilijkheden nodigt uit tot het eigen maken van een Verfijnde Pedagogiek die zowel het welbevinden van kinderen, jongeren als dat van leerkrachten verhoogt. Doordacht pedagogisch handelen vereist bovendien niet enkel theoretische kennis. Een praktijkgerichte benadering waarvan de meerwaarde in het werkveld is afgetoetst, toont zich onmisbaar. De vraag die immers telkens terugkomt is: ‘Ja, maar wat moeten we nu gaan doén?!’.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops en trajecten worden altijd in overleg opgesteld.

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Moeilijk gedrag

Thema’s:

 • De taal van moeilijk gedrag verwerven
 • Van repressief bestraffend naar preventief ondersteunend werken
 • Constructief begrenzen
 • Straf- en beloningssytemen transformeren
 • Time-Out als Ontladings-Tijd toepassen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Contact-communicatie

Thema’s:

 • Over moeilijk gedrag praten met kinderen en jongeren: van confrontatie naar contact
 • Winstgevende gespreksopbouw met ouders inzetten
 • Interacties verrijken via creatieve communicatievormen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Eigenheden en problematieken

Thema’s:

 • Praktijkkennis uitdiepen over de sterktes en uitdagingen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …
 • Concrete aanpak uitdiepen van specifieke eigenheden of problematieken zoals ASS, AD(H)D, depressie, hechtingskwesturen, …

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Socio-emotionele ontwikkeling preventief en curatief aansturen

Thema’s:

 • Doelgericht lesmateriaal ontwerpen om sociale
  en emotionele ontwikkeling te stimuleren
 • Evaluatievormen gebruiken die groei aandrijven: attituderapporten verfijnen

Gedragsmoeilijkheden

Leerkrachten & Lectoren

Thema’s en trajecten op aanvraag

Prijzen

Halve dag

Prijs op aanvraag
 • 3 uur

Volledige dag

Prijs op aanvraag
 • 6 uur