Tijd en energie wijs investeren

Meer dan ooit is het in het onderwijslandschap van belang om onze tijd en energie weloverwogen te investeren, ook in de keuzes rond professionalisering. De huidige toename van gedrags-, emotionele en sociale moeilijkheden nodigt uit tot het eigen maken van een Verfijnde Pedagogiek die zowel het welbevinden van kinderen, jongeren als dat van leerkrachten verhoogt. Doordacht pedagogisch handelen vereist bovendien niet enkel theoretische kennis. Een praktijkgerichte benadering waarvan de meerwaarde in het werkveld is afgetoetst, toont zich onmisbaar. De vraag die immers telkens terugkomt is: ‘Ja, maar wat moeten we nu gaan doén?!’.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops en trajecten worden altijd in overleg opgesteld.