Zorg voor alle partijen

Professionelen die een waardevolle taak als het begeleiden van kinderen, jongeren en hun contexten opnemen, hebben recht op verregaande kennis en kunde. Multidisciplinaire kennis over de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, over onderliggende oorzaken van moeilijkheden, over dynamieken in systemen, over de taal van gedrag. Uitgebouwde kunde om zich af te stemmen op de diverse sterktes en eigenheden van mensen, om doordacht pedagogisch te handelen, om doelgericht te navigeren te midden van alle dagelijkse uitdagingen. Voldoende uitrusting voorkomt dat opvoeders, begeleiders, hulpverleners zelf verstrikt raken in onmacht, overmatige spanning en overlevingsmechanismen. Zorg voor alle partijen is van wezenlijk belang.

Inhouden en formules van studiedagen, workshops, trajecten en intervisies worden altijd in overleg opgesteld.