In Onderwijs & Hulpverlening

Moeilijk hanteerbaar gedrag

Uit de praktijk & In de media

Lees over dit project dat onder meer een uitbreiding van de inhoud van de lerarenopleidingen alsook pedagogische innovatie in het onderwijs nastreeft via
www.hoogontwikkeldonderwijs.be

BLIJF OP DE HOOGTE
 

Nieuwsbrief

Voor informatie over vormingen of andere vragen kan u contact opnemen via info@katelijnevanlommel.be