Vorming

Vorming is altijd wat maatwerk


Elke vorming wordt afgestemd op de kalenderleeftijd (kleuter, lagere school, adolescentie) of ontwikkelingsleeftijd van de doelgroep, de aard van de doelgroep alsook de setting (school, leefgroep, thuissituatie, …).

Vaak gekozen thema’s

Moeilijk hanteerbaar gedrag

| Moeilijk hanteerbaar gedrag: onwil of onkunde? (Visie en inleiding op een concrete pedagogische aanpak)

| Moeilijk hanteerbaar gedrag: constructief begrenzen (Time-out volgens de regels van de kunst, vormen van begrenzen in verschillende contexten zoals in de klas en op de speelplaats, …)

| Moeilijk hanteerbaar gedrag: concrete pedagogische aanpak met verfijning van eigen pedagogische systemen (Module visie onwil of onkunde moet in combinatie of voorafgaand gevolgd worden)


Communicatie

| Uitdagende gesprekken met kinderen, jongeren en/of hun ouders


Kinderpsychiatrische problematieken

| Kinderpsychiatrische problematieken in de praktijk: hoe herkennen en concrete pedagogische aanpak (Hierin dient een keuze gemaakt te worden tussen ADHD, ASS, Depressie, … )


Ouders pedagogisch adviseren

| Ouders pedagogisch adviseren en ondersteunen in moeilijk hanteerbaar gedrag thuis

| Ouders pedagogisch adviseren en ondersteunen in kinderpsychiatrische problematieken bij hun kind of jongere (Hierin dient een keuze gemaakt te worden tussen ADHD, ASS, Depressie, …)


Andere thema’s

| Andere thema’s of combinaties van thema’s kunnen aangevraagd en in overleg bekeken worden

Prijzen


Per dagdeel (3 uur): 450 euro inclusief voorbereiding, vorming en verplaatsing

Volledige opleidingsdag (6 uur + pauze): 800 euro inclusief voorbereiding, vorming en verplaatsing

Andere formules zoals pedagogische trajecten: prijs op aanvraag

Neem contact op via info@katelijnevanlommel.be