Over


Als kinder- en jeugdpsychologe in de ambulante Praktijk voor Kinderpsychiatrie, lector in het hoger onderwijs en spreker op pedagogische studiedagen, heeft het afgelopen decennium mij aangezet tot een specialisatie in de problematiek van moeilijk hanteerbaar gedrag en tot een voorliefde voor onderwijsontwikkeling.

Niet vanuit een ivoren toren opereren, is een bewuste keuze. Hoewel uitzicht soms inzicht biedt, is het fijn dicht bij de dagelijkse praktijk te blijven. Deze daagt uit tot het zoeken naar concreet toepasbare pedagogische antwoorden. Ze is de toetssteen voor visies en ideeën.

Begeleidingen van kinderen, jongeren en hun ouders, klasobservaties en overleg met scholen, uitwisselingen met studenten en hulpverleners werken voortdurend op elkaar in. Deze interacties zijn de drijfveer in de ontwikkeling en implementatie van een verfijnde pedagogiek binnen en buiten ons onderwijs.

Inzichten en praktijkervaring vertalen in een bruikbare vorm is de kern van opleidingen voor scholen, hulpverleners en studenten. Met veel voorbeelden uit de realiteit om de inhoud tastbaar en herkenbaar te maken.

Thema’s van deze vormingen zijn o.a. : Visie op moeilijk hanteerbaar gedrag: onwil of onkunde?, Concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag, Uitdagende gesprekken met kinderen, jongeren en hun ouders, Kinderpsychiatrische problematieken in de praktijk.

Het volledige aanbod voor onderwijs en de hulpverleningssector is hier ter beschikking. Spreken voor andere doelgroepen of gelegenheden is mogelijk op aanvraag.

Voor een inleiding over de visie op moeilijk hanteerbaar gedrag kan u doorklikken.

De metavisie van het project Hoogontwikkeld Onderwijs dat onder meer een uitbreiding van de inhoud van de lerarenopleidingen alsook pedagogische innovatie in het onderwijs nastreeft, kan u hier lezen.

Neem gerust contact op via info@katelijnevanlommel.be