Laudatio David Bamps: Boekvoorstelling Puzzelstukken voor een nieuwe moraal (22/10/19)

David Bamps is filosoof, ethicus, psycholoog, meester in de rechten, wetenschappelijk onderzoeker en componist.
Hij is verbonden aan UCLL, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven. 
Zijn boek ‘Puzzelstukken voor een nieuwe moraal’ wordt uitgegeven bij Lannoo.


Beste David, kennis moet iets zijn waar je als mens naar hunkert, inzichten moeten iets zoets zijn waar je je mee wil voeden en moraliteit moet verfijnd gesmaakt worden. Op deze manier heb ik je boek bij menig kop koffie verorberd.

Het is een groot geschenk om onderweg bijzondere mensen met grootse ideeën tegen te gekomen.
Sta mij dus toe het daar even over te hebben: jouw weg.

Hans Stolp geeft ons volgend poëtisch inzicht over iemands levensweg:

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.

David, als ik je 30 jaar geleden als kind onderweg was tegengekomen, had ik naar je gerefereerd als Dapper.

In Da Vinci’s Bestiarium waar morele kwalificaties de bovenhand hebben, wordt Dapperheid toegekend aan de Leeuw die nooit vreest, maar integendeel, met een dapper hart, trots en strijdlustig vecht tegen de groep jagers die hij kruist.

David, als ik je als kind op weg was tegengekomen, had ik met je mee gevochten.

Maar onze wegen kruisten elkaar pas enkele jaren geleden in deze Leuvense gebouwen toen je al geassocieerd kon worden met Grootmoedigheid.

In datzelfde Bestiarium neemt Da Vinci De Valk als archetype onder de arm om Grootmoedigheid te illustreren: De Valk rooft enkel grote vogels en sterft nog liever dan dat hij zich met kleintjes of bedorven vlees dient te voeden.

David, Ik heb je leren kennen als een docent die zijn studenten heerlijk in verwarring achterlaat. Een collega die authenticiteit hoog in het vaandel draagt, anderen intrigeert, maar de essentie nooit loslaat.

Jouw weg is niet geïmproviseerd, maar vooruitziend gelegd.

Jouw bijdrage aan onderzoek, wetenschap en nu ook de literaire wereld, is zorgvuldig en met voorbedachten rade gecreëerd. Niet alleen grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, ook grote denkers schijnen hun licht lang op voorhand.

Het is een evidentie om in de academische wereld omringd te worden met hoogopgeleide mensen.
Het is daarentegen de grootste verrijking samen te mogen werken met hoogontwikkelde mensen.

David, als gewaardeerde collega en vriend illustreer jij wat het betekent om mensen op te tillen, wijsheid naar een hoger niveau te brengen, inzichten te transformeren, ideeën te transcenderen.

En de weg ontvouwt zich weer.

Want we delen onder meer een bevlogenheid voor onderwijsontwikkeling. En in het licht van een nieuwe moraal voor onze maatschappij, is het dan ook een plezier om na enkele jaren opnieuw met jou samen te werken. Deze keer in de vorm van het project Hoogontwikkeld Onderwijs. Want onze maatschappij verdient een evolutie van hoogopgeleide naar hoogontwikkelde leerkrachten, docenten, leerlingen, studenten.

Vele puzzelstukken zullen nog gelegd moeten worden. Maar de weg heeft jou gekozen.

Laat ons dus met de archetypen van de Leeuw en de Valk in de rug toch maar dapper en grootmoedig in de spiegel kijken, want we hebben nog een heel eind te gaan.

Maar welke betere inspiratiebron dan de 3 prachtige vrouwen – je vrouw en twee dochters – door wie je omringd wordt.
Als het hart gevoed wordt, volgt de ratio vanzelf.

David, ik heb genoten van Puzzelstukken voor een nieuwe moraal als een smakelijk voorgerecht, maar ik ga ervan uit dat het dat ook is: een voorgerecht. Want ik weet: jij neemt jouw weg volledig ter harte.

Oprechte felicitaties

Katelijne